Úspešný pohovor

Na kurze pre záujemcov ako byť úspešným na pohovore so zahraničným zamestnávateľom a nie len to, sa naučíme, aby úspešný pohovor bol len začiatkom vo Vašej kariére.

Tento kurz vám umožní oboznámiť sa zo zásadnými základmi potrebných pre prácu v hoteliérstve, gastronómii no najmä v práci, kde komunikácia a ľudský faktor je na prvom mieste.

Účel kurzu

Účelom kurzu je naučiť sa poznať seba, svoje klady a zápory, spoznať svoje neverbálne prejavy a naučiť sa s nimi pracovať, osvojiť si protokol v rámci business noriem a v súlade s medzinárodnými normami.

Účastníci budú oboznámení so súčasnou praxou pohovorov zahraničných zamestnávateľov aj formou assessment centers, budú usmernení tak, aby rozvíjali svoje zručnosti pomocou analýz a sebakritického postupu v oblastiach personalistiky, gastronómie, hoteliérstva. Prejdeme si najväčšie chyby akých sa ľudia dopúšťajú a pripravíme sa pre budúcnosť na profesionálne prejavy v rámci práce, ktorú sa naučíme odlišovať a oddelovať od súkromia.

Po ukončení kurzu by mali byť účastníci schopní pripraviť sa na úspešný pohvor a pre prax na lodiach, či hoteloch v zahraničí alebo na Slovensku.

 

Ciele

Na konci kurzu budú účastníci:

  • Chápať dôležitosť prípravy osobného pohovoru
  • Rozumieť základným princípom fungovaia medziľudských vzťahov
  • Vedieť sa presadiť
  • Chápať skutočnú úlohu, výzvy a možnosti, ktoré s odvahou príjmu
  • Poznať základy gastronómie, ktoré potrebuje vedieť uchádzač, kt. chce kariérne rásť
  • Ovládať základy protokolu a reči tela
  • Vedieť zostaviť správne menu, stolovanie a HACCP, prácu so zákazníkom

Vždy, keď diskutujete s ľuďmi, uvedomte si, že nejde o logicky uvažujúce bytosti.
Prichádzate do styku so stvoreniami plnými emócií, predsudkov.
Ich konanie je motivované hrdosťou a márnomyselnosťou.”

Dale Carnegie

 CONCORDIA Agency, s.r.o. © 2019 All rights reserved.
TRAINING MARITIME CENTRE IS CONCORDIA Agency BRAND