Recepcia a jej riadenie

Cieľ

Keďže recepcia je reprezentačnou bránou na loď či do spoločnosti a vytvára prvý dojem, je dôležité, aby na tejto pozícii bola vhodná osoba. Našou úlohou je Vás pripraviť.

Obsah

Kurz je zameraný na zvládnutie komunikácie v osobnom aj telefonickom styku, schopnosť prispôsobiť sa v komunikácii rôznym typom osobností zákazníka, s ktorými sa na recepcii strentete, osvojenie si základov protokolu a business etikety, time management v rámci správneho organizovania a zadelenia si času na zadelenie všetkých pracovných úloh, mimoriadných stresových situácií, zvládnutie obchodnej korešpondencie v slovenskom aj v anglickom jazyku a úpravu jednotlivých písomností podľa politiky spoločnosti a zároveň podporenie zmyslu pre estetiku a úpravu pracovného prostredia i svojho vzhľadu. Súčasťou kurzu je aj odborné poradesntvo vizáže a denného líčenia individuálne.

Pre koho je kurz vhodný?

Tento kurz je vhodný pre recepčné, ktoré by chceli ísť pracovať na loď, asistentky, ktoré by sa chceli upatniť v zahraničí, alebo v spoločnostiach na Slovensku so zahraničnou účasťou, či stykom so zahraničím.

Po kurze absolvujete skúšku a získate zároveň certifikát v slovenskom aj anglickom jazyku.

Kurz sa bude konať na riečnej výletnej lodi v Bratislave.

 CONCORDIA Agency, s.r.o. © 2019 All rights reserved.
TRAINING MARITIME CENTRE IS CONCORDIA Agency BRAND