Príprava na kapitánske skúšky

Čo potrebujete vedieť, keď sa chystáte na skúšky lodného kapitána, strojníka alebo lodníka?

V prípade, že potrebujete doučovanie pre skúškami, neváhajte sa prosím na nás obrátiť.

Lodný kapitán III. triedy, vodca plávajúceho stroja kategórie B, vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu, lodný strojník I. a II. triedy a lodník
Termín konania skúšok: 16. – 19.10.2017
Kompletné žiadosti ku skúškam je nutné predložiť na DÚ do 14.09.2017

OPRAVNÉ SKÚŠKY
Termín konania skúšok: 20.11. – 23.11.2017
Kompletné žiadosti ku skúškam je nutné predložiť na DÚ do 20.10.2017

V prípade nízkeho počtu žiadostí o vykonanie skúšky si Dopravný úrad vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť termín skúšok.

Dopravný úrad NEORGANIZUJE KURZY A ŠKOLENIA pre získanie odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla a člena posádky plavidla.

Prosíme žiadateľov o skúšky odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla, aby používali aktuálne formuláre Dopravného úradu.

V zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov je správnym poplatkom spoplatnené:

  • vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla alebo vedúceho plavby na plavebnej komore spoplatnené správnym poplatkom vo výške 165,50 €
  • vykonanie opravnej skúšky spoplatnené správnym poplatkom vo výške 82,50 €
  • vydanie preukazu odbornej spôsobilosti spoplatnené správnym poplatkom vo výške 9,50 €.
 CONCORDIA Agency, s.r.o. © 2019 All rights reserved.
TRAINING MARITIME CENTRE IS CONCORDIA Agency BRAND