Námorné kurzy SK

Námorné výcvikové centrum, ktoré ponúka nasledovné kurzy, ktoré sú organizované v súlade s najnovšími požiadavkami medzinárodnej dohody STCW 2010:

1. Kurz prvej pomoci –  Elementary First Aid A-VI/1-3
2. Osobné záchranné techniky – Personal Survival Techniques A-VI/1-1
3. Osobná bezpečnosť a spoločenská zodpovednosť – Personal Safety and Social Responsibility A-VI/1-4
4. Protipožiarna ochrana – základný stupeň – Basic Fire Fighting A-VI/1-2
5. Zvládnutie davu v krizových situáciách – Crowd and Crisis Management A-V/2
6. Oboznámenie sa s bezpečnostnými rizikami - Security Awarenes Training – A-VI/6-1

Cena kurzov:

  • Základné kurzy - tzv. Basic Safety Training (položky 1.- 4.) je 360 EUR
  • Crowd Management = 50 EUR  (ak máte zámer absolvovať len tento kurz samostatne, cena je 60 EUR)
  • Security Awareness = 50 EUR (ak máte zámer absolvovať len tento kurz samostatne, cena je 60 EUR)

Dĺžka kurzu: 5 dní (všetky spolu)

Platnosť medzinárodného certifikátu z kurzov je 5 rokov.( môžete s ním pracovať na akejkoľvek námornej lodi vrátane jácht)

Najbližšie termíny na STCW kurzy nájdete v tejto prihláške.

Okrem kurzov STCW ponúkame aj zaistenie námorníckej knižky. Ak žiadosť o jej vybavenie podáte počas kurzov, poplatok je len 30 EUR (alebo kolok v tejto hodnote). Námornícka knižka platí 10 rokov od dátumu vydania.

Ďalšie možnosti

Okrem uvedených kurzov organizujeme aj pokročilé kurzy:

7. Protipožiarna ochrana – pokročilý stupeň - Advanced Fire Fighting A-VI/3
8. Zdravotnícka prvá pomoc - Medical First Aid A-VI/4-1
9. Námorník určený na vykonávanie bezpečnostných povinností - Seafarer with designated security duties A-VI/6-2

 

 CONCORDIA Agency, s.r.o. © 2019 All rights reserved.
TRAINING MARITIME CENTRE IS CONCORDIA Agency BRAND