Čašník na úrovni

Cieľ

Pripraviť každého záujemcu na prácu na lodi (v hoteli) v reštaurácii v pozícii čašníka, aby bol schopný ovládať všetky základy gastronómie, správneho servírovania, obsluhy vrátane podávania jedál, nápojov a stolovania s prípravou od jednoduchých po zložité slávnostné tabule.

Obsah

Na kurze sa preberajú základné spoločenské pravidlá, zásady hygieny a bezpočnosti práce so zameraním na stažené podmienky na lodi, inventár a vybavenie zariadenia, pracovného prostredia, základné pravidlá a technika obsluhy, zostavenie a podávanie menu, podávanie kávy a vína, práca s vínom a miešanými nápojmy, práca so zákazníkom, správna komunikácia v stresových situáciach.

Pre koho je kurz vhodný?

Tento kurz je vhodný pre čašníkov, ktorí nemajú vzdelanie alebo ľudí, ktorí by sa tieto veci chceli naučiť pre seba, ktorí by chceli ísť pracovať na loď, čašníci, ktorí by sa chceli uplatniť v zahraničí, alebo v spoločnostiach na slovensku a zvýšiť úroveň gastronómie.

Po kurze absolvujete skúšku a získate zároveň certifikát v slovenskom aj anglickom jazyku.

Kurz sa bude konať na riečnej výletnej lodi v Bratislave.

 CONCORDIA Agency, s.r.o. © 2019 All rights reserved.
TRAINING MARITIME CENTRE IS CONCORDIA Agency BRAND