Námornícke knižky

Pred nalodením na zaoceánsku loď potrebujete mať vybavenú lodnú knižku, akceptované sú rôzne knižky, najčastejšia vybavovaná je bahamská alebo slovenská.
V prípade záujmu o vystavenie knižky je potrebné pripraviť si všetky požadované doklady.

Potrebné priniesť so sebou alebo zaslať poštou:

 • Žiadosť o vydanie námorníckej knižky(vyplnenú a podpísanú)
 • Prísľub zamestnania(Letter of Guarantee) alebo Pracovnú zmluvu
 • Lekárske potvrdenie o krvnej skupine(keď máte Občiansky preukaz s poznámkou o krvnej skupine, môžete doložiť aj jeho kópiu)
 • Certifikáty z STCW kurzov
 • 2x farebnú fotografiu tváre pasového formátu(na rube podpísané, nelepiť foto)
 • Kolok zabezpečímez uhradeného poplatku
 • Predchádzajúcu námornícku knižku, keď ste ju už mali vydanú
 • Kópie preukazu spôsobilosti, event. potvrdenia preukazu spôsobilosti, ak ich vlastníte

Informácie o úhrade:

 • účet: SK40 7500 0000 0040 0607 9926
 • variabilný symbol: 10010
 • suma: 66€ s DPH (vrátane kolkov)
 • predmet: Vaše meno a priezvisko

Po odoslaní platby nám zašlite prosím doklad o úhrade na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Top Cruise Employer

Poznáš najlepších zamestávateľov na lodiach za posledný rok? Pozri sa ako hlasovali zamestnanci lodných spoločností.

Newsletter

Máš pocit, že tvoja e-mailová schránka je málo zaplnená? Pomôžeme ti ju zahltiť naším newslettrom. Prihlás sa teraz!

Kľúčová reklama

V prípade, že by ste chceli inzerovať na týchto stránkach neváhajte vyplniť nasledujúcu objednávku.

 CONCORDIA Agency, s.r.o. © 2019 All rights reserved.
TRAINING MARITIME CENTRE IS CONCORDIA Agency BRAND